Pravila i uslovi korišćenja sajta

1. EFEKAT USKLAĐIVANJA. Ovo je obavezujući ugovor između vas i “Phoneparts Ltd.” („Nas“, „mi“, „kompanija“). Korišćenjem Internet stranice koja se nalazi na adresi “https://www.serviceplus.rs” (dalje u tekstu: Sajt) prihvatate da se pridržavate ovih Uslova korišćenja. Ako u bilo kojem trenutku smatrate da su ovi Uslovi korišćenja neprihvatljivi, morate odmah napustiti Veb lokaciju i prestati svu upotrebu istog.

2. POLITIKA PRIVATNOSTI. Poštujemo vašu privatnost i dozvoljavamo vam da kontrolišete postupanje sa vašim ličnim podacima. Potpunu izjavu naše trenutne politike privatnosti možete pronaći klikom ovde . Naša politika privatnosti je ovom referencom izričito uključena u ovaj sporazum.

3. UPRAVLJANJE ZAKONOM. Ovi uslovi korišćenja moraju se tumačiti u skladu sa zakonima Malte i njima se regulišu, bez pozivanja na pravila koja se tiču sukoba zakona.

4. STAROST. Treba da imate najmanje 18 godina da biste pristupili i učestvovali na ovoj veb lokaciji. Garantujete i garantujete da imate najmanje 18 godina i možete da zaključite ovaj sporazum iz pravne perspektive.

5. PRIJAVE I MAILLING LISTE. Imate mogućnost, ali ne i obavezu, da se prijavite i od nas dobijete besplatna e-obaveštenja. Ako to učinite, slažete se da ćete od nas dobijati e-poruke komercijalne prirode.

6. EMAIL KOMUNIKACIJE. Kada nas kontaktirate, izričito se slažete i slažete se sa nama. Ove komunikacije putem e-pošte mogu biti komercijalne ili nekomercijalne prirode. Nekomercijalne e-poruke mogu uključivati, ali nisu ograničene na, administrativne probleme i najave izmena ovih Uslova, Politike privatnosti ili druge dokumentacije veb lokacija.

7. KORIŠĆENJE SOFTVERA. Kompanija vam može dati određenu verziju softvera sa stranice. Ako preuzmete softver sa veb lokacije, smatra se da softver, uključujući sve datoteke i slike sadržane u softveru ili generisani softverom i prateće podatke (zbirno, „softver“), licencira za vas, za vaše lične, nekomercijalne, samo za kućnu upotrebu Kompanija ne prenosi ni softver, ni prava intelektualne svojine na Softver, a kompanija zadržava potpuno i potpuno ime nad Softverom, kao i sva prava intelektualne svojine na njemu. Ne smete da prodajete, distribuirate ili reprodukujete Softver, niti smete da dekompilirate, obrnete inženjer, rastavite ili na bilo koji drugi način pretvorite Softver u oblik koji se može primjetiti na ljude. Svi zaštitni znaci i logotipi su u vlasništvu kompanije ili njenih davalaca licence i ne smete ih kopirati ili koristiti na bilo koji način.

8. SADRŽAJ KORISNIKA. Objavljivanjem, preuzimanjem, prikazivanjem, izvođenjem, prenošenjem ili na drugi način distribuiranjem informacija ili drugog sadržaja („Korisničkog sadržaja“) na veb lokaciju dajete kompaniju, njene podružnice, službenike, direktore, zaposlene, konsultante , agenti i predstavnici trajna, neekskluzivna licenca za korišćenje Korisničkog sadržaja u vezi sa radom Internet preduzeća Kompanije, njenih podružnica, službenika, direktora, zaposlenih, konsultanata, agenata i predstavnika, uključujući neograničeno pravo kopirati, distribuirati, prenositi, javno prikazivati, javno izvoditi, reproducirati, uređivati, prevesti i preoblikovati Korisnički sadržaj. Nećete dobiti naknadu za bilo koji Korisnički sadržaj. Slažete se da Kompanija može objaviti ili na drugi način otkriti vaše ime u vezi sa vašim Korisničkim sadržajem. Objavljivanjem Korisničkog sadržaja na veb lokaciji, garantujete i izjavljujete da posedujete prava na Korisnički sadržaj ili ste na drugi način ovlašćeni da objavljuju, distribuiraju, prikazuju, izvode, prenose ili na drugi način distribuiraju Korisnički sadržaj.

9. Usaglašavanje sa zakonima o INTELEKTUALNOJ SVOJINI. Kada pristupate veb lokaciji, pristajete da poštujete prava intelektualne svojine drugih. Vaša upotreba veb stranice je uvek regulisana i podređena zakonima koji se tiču vlasništva nad autorskim pravima i upotrebe intelektualne svojine. Slažete se da nećete prenositi, preuzimati, prikazivati, izvoditi, prenositi ili na bilo koji drugi način distribuirati bilo kakve informacije ili sadržaje (zbirno, „Sadržaj“) u suprotnosti sa autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim intelektualnim vlasništvom ili vlasničkim pravima bilo koje treće strane. Slažete se da ćete se pridržavati zakona koji se tiču vlasništva nad autorskim pravima i upotrebe intelektualne svojine i bićete jedini odgovorni za bilo koja kršenja bilo kog relevantnog zakona i za bilo kakva kršenja prava trećih strana prouzrokovana bilo kojim sadržajem koji pružite ili prenosite ili koji je pružen ili prenose se pomoću vašeg User ID-a. Teret dokazivanja da bilo koji Sadržaj ne krši zakone ili prava trećih strana snosi samo na vas. Sva pitanja Zakona o autorskim pravima digitalnog milenijuma obrađuju se u skladu sa našim DMCA pravilima, kojima možete pristupiti putem veze DMCA na dnu stranice.

10. NEPRIHVATLJIVI SADRŽAJI. Saglasni ste da nećete prenositi, preuzimati, prikazivati, izvoditi, prenositi ili na bilo koji drugi način distribuirati bilo koji Sadržaj koji (a) je klevetnički, klevetnički, opsceni, pornografski, nasilnički ili preteći; (b) zagovara ili podstiče ponašanje koje bi moglo predstavljati krivično delo, izazvati građansku odgovornost ili na drugi način prekršiti bilo koji važeći lokalni, državni, državni ili strani zakon ili propis; (c) oglašava ili na neki drugi način traži sredstva ili je zahtjev za robu ili usluge; ili (d) pruža medicinske savete drugim korisnicima. Kompanija zadržava pravo da prekine vaš prijem, prenos ili drugu distribuciju bilo kog takvog materijala koristeći veb lokaciju i, ako je primenljivo, da obriše bilo koji takav materijal sa svojih servera. Kompanija namerava da u potpunosti sarađuje sa svim službenicima ili agencijama za sprovođenje zakona u istrazi bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili bilo kog važećeg zakona.

11. BEZ GARANCIJE. OVDJE SMO ODUZIMALI SVE GARANCIJE. DOSTAVLJAMO STRANU DOSTUPNU “KAKO JE” BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE. PREUZIMATE Rizik BILO KOJEG I SVE ŠTETE ILI GUBITKA IZ KORIŠĆENJA ILI NEMOĆNOSTI DA KORISTITE, MESTO ILI USLUGE. NA MAKSIMALNU DOSTOJANU ZAKONU, IZRAZNO ODRŽAVAMO SVE I GARANCIJE, IZRAZENO ILI IMPLICIRANO, U vezi sa sajtom, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENIH NA BILO KOJE IMLIJENE GARANCIJE MERCHANTABILITI, SPOSOBLJIVOSTI ZA PARTIZANSTVO, PREDUZEĆE ZA NARUČIVANJE, PREDUZEĆE ZA PARTIZANSTVO, POVEZANO PREDUZEĆE ZA PARTIZANSTVO. NE garantiramo da će stranica ili usluga ispuniti vaše zahtjeve ili da će rad veb stranice ili usluga biti bez veze ili bez grešaka.

12. OGRANIČENA ODGOVORNOST. NAŠA ODGOVORNOST DO VAS JE OGRANIČENA. DO MAKSIMALNOG DUŠEVNOG DOZIVA ZAKONA, NEMA DOGAĐAJA NE SMO ODGOVORNI ZA ŠTETE BILO KOJE VRSTE (UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENIH NA POSEBNA, POSLEDNJA ILI POSLEDNJA ŠTETA, GUBITNI DOBIT ILI GUBITNI PODACI, POZIVANJE TEME ) DOGAĐAJTE ILI ILI U VEZI SA VAŠOM UPOTREBOM MESTA ILI BILO KOJI DRUGI MATERIJALI ILI USLUGE koje vam SAD pružaju. Ovo ograničenje se primenjuje bez obzira da li šteta proizilazi iz kršenja ugovora, odštetne odgovornosti ili bilo koje druge pravne teorije ili oblika postupka.

13. POBOLJENE MESTE. Nemamo kontrolu i nikakvu odgovornost za bilo koju veb lokaciju ili materijale trećih strana. Radimo sa većim brojem partnera čije internet stranice mogu biti povezane sa sajtom. Budući da nemamo kontrolu nad sadržajem i performansama ovih partnerskih i pridruženih mesta, ne dajemo garancije za tačnost, valutu, sadržaj ili kvalitet informacija koje pružaju takve veb lokacije i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nenamerne, neprimerene, netačne. , zabludu ili nezakonit sadržaj koji može biti na tim veb lokacijama. Slično, povremeno, u vezi sa vašim korišćenjem Veb lokacije, možete imati pristup stavkama sadržaja (uključujući, ali ne ograničavajući se na veb lokacije) koje su u vlasništvu trećih lica. Priznajete i slažete se da ne dajemo garancije za, i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost, valutu, sadržaj ili kvalitet ovog sadržaja treće strane i da će, ukoliko izričito nije drugačije određeno, ovi Uslovi korišćenja regulisati vašu upotrebu bilo kog i sav sadržaj treće strane.

14. ZABRANJENO KORIŠĆENJE. nametamo određena ograničenja za vaše dozvoljeno korišćenje veb lokacije. Zabranjeno vam je kršenje ili pokušaj kršenja bilo kakvih bezbednosnih karakteristika Sajta, uključujući, bez ograničenja, (a) pristup sadržaju ili podacima koji nisu namenjeni vama, ili prijavljivanje na server ili nalog kojem niste ovlašćeni da pristupate; (b) pokušaj ispitivanja, skeniranja ili testiranja ranjivosti Veb lokacije, ili bilo kog povezanog sistema ili mreže, ili kršenje mera bezbednosti ili provere identiteta bez odgovarajućeg odobrenja; (c) ometanje ili pokušaj ometanja servisa bilo kog korisnika, domaćina ili mreže, uključujući, bez ograničenja, podnošenjem virusa na veb lokaciju, preopterećivanje, “preplavljivanje”, “neželjeno poštivanje”, “bombardovanje pošte”, ” rušenje ”ili pokretanje napada DDOS na Sajtu; (d) korišćenje sajta za slanje neželjene e-pošte, uključujući, bez ograničenja, promocije ili reklame za proizvode ili usluge; (e) falsifikovanje bilo kog zaglavlja TCP / IP paketa ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj e-pošti ili u bilo kojem objavljivanju pomoću veb lokacije; ili (f) pokušaj modifikacije, obrnutog inženjera, dekompiliranja, rastavljanja ili na bilo koji drugi način smanjiti ili pokušati da smanji na bilo koji ljudski oblik bilo koji izvorni kod koji smo koristili u pružanju Veb lokacije. Svako kršenje bezbednosti sistema ili mreže može da vas podloži građanskoj i / ili krivičnoj odgovornosti.

15. ODŠTETA. Slažete se da ćete nas obeštetiti zbog nekih vaših postupaka i propusta. Saglasni ste da obeštetite, branite i držite bezopasnu Kompaniju, njene podružnice, službenike, direktore, zaposlene, konsultante, agente i predstavnike bilo kog i bilo kog drugog potraživanja, gubitaka, odgovornosti, štete i / ili troškova (uključujući razumne advokatske troškove) i troškova) koji proizilaze iz vašeg pristupa ili korišćenja Veb lokacije, vašeg kršenja ovih Uslova korišćenja ili vašeg kršenja ili kršenja bilo kog drugog korisnika vašeg naloga, bilo kojeg intelektualnog vlasništva ili drugog prava bilo koje osobe ili entiteta. Mi ćemo vas odmah obavestiti o bilo kojoj takvoj tužbi, gubitku, odgovornosti ili zahtevu i pružićemo vam razumnu pomoć o vašem trošku u odbrani bilo kakvog zahteva, gubitka, odgovornosti, štete ili troškova.

16. AUTORSKA PRAVA. Sav sadržaj sajta ili usluge su vlasništvo Service Plus-a.

17. LICENCIRANJE. Ništa što se nalazi na ovoj veb lokaciji ne treba shvatiti kao davanje licence za korišćenje bilo kog žiga, zaštitnog znaka ili logotipa u vlasništvu nas ili bilo koje treće strane.

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.